Kotlíková dotace

kotlikova-dotaceKotlíková dotace 2015-2020 je dílem Ministerstva životního prostředí. To chce využít evropských peněz a přinést je přímo do rukou jednotlivých občanů. Opěvovaná celorepubliková akce má za cíl jediné. Zlepšit díky výměně starých kotlů na tuhá paliva ovzduší v mnoha regionech.

Výsledem Kotlíkové dotace, která spadá do Operačního programu Životní prostředí – opatření 2.1, je očekáván do konce roku 2020. Ministerstvo se s pomocí zajímavého financování pokusí vyměnit desetitisíce neekologických kotlů po celém území České republiky.

Dotační titul má své opodstatnění také z toho důvodu, že od roku 2022 vstoupí v platnost Zákon o ochraně ovzduší, jež umožňuje používání kotlů 1. a 2. emisní třídy.

Kdo má nárok na Kotlíkovou dotaci?

Kotlíková dotace je primárně určena majitelům rodinných domů, na něž jsou z pohledu získání peněžních prostředků kladeny patřičné nároky. Obecně lze potvrdit, že o dotaci se může přihlásit kdokoliv s uznatelností nákladů od 15. 7. 2015.

Všechny potřebné náležitosti, od dodání žádosti až po vyžadované dokumenty je třeba vyřizovat s příslušným krajem. Ty budou ve finále dotace poskytovat a rozhodovat o tom, jakým způsobem budou vypláceny peníze a o mnoha dalších úkonech. Kraje jsou pro veřejnost, potažmo žadatele hlavním spojovacím článkem.

Co lze pořídit v rámci kotlíkové dotace?

Kotlíková dotace 2015-2020 v sobě zahrnuje hned několik tepelných zdrojů, které si lze pořídit. K nim se samozřejmě váže i odlišná velikost finančního příspěvku. Ta nepřesáhne hranici 150 000 Kč.

  • 70 % - kotle na uhlí

  • 75 % - kombinované kotle a kotle na plyn

  • 80 % - kotle na biomasu a tepelná čerpadla

S vyřizováním dotace jsou každopádně spojeny i určité vícenáklady. Ty však lze zahnout do výsledného peněžního plnění. Jde především o projektovou dokumentaci, energetický štítek budovy, samotný tepelný zdroj, novou otopnou soustavu a k ní přidružené rozvody.

Dotace se týká pouze značkových a prověřených výrobků, jako jsou BAXI, JUNKERS, Thermona, Viesmann, Prohterm, ENBRA a další.

 

1

Požadavky Kotlíkové dotace

 V první řadě si žadatel musí uvědomit, že je možné měnit jen staré kotle na tuhá paliva, nikoliv modernější zařízení. V rámci povinností narazíte ještě na několik ostatních věcí.

  • Nově pořízené tepelné zdroje musí splňovat Směrnice o Ekodesignu.

  • Rozhodnete-li se pro solární systémy nebo tepelná čerpadla, mohou výslednou montáž realizovat pouze kvalifikovaní topenáři, jejichž seznam je součástí dotačního titulu.

  • Váš objekt musí splňovat minimální energetickou třídu C, v opačném případě je nutné provést odpovídající energetická opatření.

Tip

Porovnejte si ceny plynu a zjistěte zda neplatíte zbytečně moc

Ušetřete až několik tisíc ročně, díky změně dodavatele. Srovnejte si nabídky dodavatelů. 

2

Snížení energetické náročnosti budovy

 Jestliže nesplňujete výše uvedený bod s energetickou třídou C, máte možnost získat v rámci Kotlíkové dotace další finance navíc. Ty jsou určeny na mikro-energetická opatření a dosahují maximální výše 20 000 Kč. Před jejich realizací je vhodné oslovit daného energetického specialistu, který vám doporučí stavební úkon, jež se shledá s pozitivním výsledkem dostačujícím k získání dotace.

  • Zateplení střech a stropu

  • Oprava fasády

  • Výměna vstupních otvorů

  • Instalace těsnění či vybudování zádveří a jiné