Nová zelená úsporám

nova-zelena-usporamDotační titul Nová zelená úsporám je programem Ministerstva životního prostředí, který má u nás patřičnou historii. Aktuálně jde o třetí výzvu, jíž administruje Státní fond ŽPČR. Několik miliard korun připravených zlepšit stav životního prostředí v České republice.

Dotace se týká pouze rodinných domů, respektive úspory energií. Žádosti jsou přijímány od 22. 10. 2015 do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání nachystaných finančních prostředků.

 

Oblasti 3. výzvy Nová zelená úsporám

Cílem programu je snižování energetické náročnosti budov, čehož lze dosáhnout prostřednictvím tří podobných částí dotační podpory.

 • Oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • Oblast B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • Oblast C – Efektivní využití zdrojů energie

 

1

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 Tato část dotačního titulu se týká postarších rodinných objektů, u nichž lze příslušným opatřením zlepšit energetické hodnoty budovy. V tomto směru platí, že čím lepších parametrů docílíte, tím máte nárok na vyšší finanční odměnu.

Velikost dotace se vypočítá na základě výsledných parametrů, jako je měrná roční spotřeba tepla a jí přidružené elementy.

V rámci dotační oblasti A lze získat peněžní příspěvek na tyto stavební práce.

 • Zateplení obvodových stěn, podlah nad exteriérem a střechy

 • Podlahy na terénu

 • Zateplení stropů a ostatních konstrukčních doplňků

 • Nové výplně otvorů – okna a dveře

2

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Nová zelená úsporám – oblast B, to je část programu, z níž můžete financovat výstavbu celého rodinného objektu. Podmínkou je však dodržení požadovaných parametrů týkajících se několika prvků budovy.

 • Součinitel prostupu tepla

 • Průvzdušnost

 • Neobnovitelné primární energie

 • Nucené větrání

 • Nejvyšší denní teplota a další

V závislosti na tom, do jaké kategorie bude váš dům spadat, máte šanci získat maximální finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč nebo 450 000 Kč na objekt.

3

Efektivní využití zdrojů energie

 Třetí část dotačního programu Nová zelená úsporám zahrnuje výměnu neekologických zdrojů tepla. Jsou to především kotle na tuhá paliva, která lze vyměnit za nová zařízení.

 • Plynový kondenzační kotel

 • Kotel na biomasu

 • Tepelné čerpadlo

Oblast podpory C neopomíjí ani na solární a fotovoltaické systémy a instalaci nuceného větrání v interiéru.

I v tomto případě se velikost státní podpory liší v závislosti na vámi zvoleném tepelném zdroji, popřípadě na možné kombinaci s jinou oblastí dotačního titulu. Například výměnu tepelných zdrojů lze provést pouze ve spojení s dotační částí A.

Kdo a jak může žádat o dotaci?

Nová zelená úsporám je plně otevřena fyzickým i právnickým osobám. Prvotním krokem bude vyplnění elektronické žádosti na internetu. Pro úspěšné dokončení je třeba doložit listinou originální nebo úředně ověřenou podobu několika dokumentů.

Aby došlo k naplnění žádosti o dotační titul, je nutné dodržet také určitá pravidla, jež vás ochrání před zamítnutím.

 • O finanční příspěvek lze požádat nejenom před zahájením realizačních prací, ale i v jejich průběhu či po dokončení.

 • Jedna fyzická osoba podává jednu žádost, která se však může skládat z několika oblastí dotačního programu.

 • Maximální možná částka na jednoho žadatele je 5 000 000 Kč.

 

tip

Spořivcův tip

Pakliže chcete mít jistotu, že všechny realizační práce v rámci dotace Nová zelená úsporám proběhnou dle předepsaných stanov, norem a požadavků, pak využijte doporučení Ministerstva životního prostředí. Jde především o zveřejněné seznamy odborných dodavatelů, výrobců jednotlivých zařízení, projektantů a energetických specialistů.