Druhy hypoték

Hypoteční úvěry jsou v současnosti poskytovány podle různých kritérií. Které to jsou?

1

Hypotéka podle účelu použití peněz

Účelová hypotéka

Tento druh hypotéky lze využít tehdy, pokud klient bance nebo nebankovní společnosti uvede, na co peníze použije. Obvykle se jedná o:

  • koupi, stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti (dům, byt, rekreační objekt)

  • nákup pozemku

Častým omylem zájemců o hypotéku je předpoklad, že účelovou hypotéku můžou získat pouze na bydlení. To není pravda. Dnes je možné požádat o hypoteční úvěr i za účelem pronájmu, podnikání nebo pouhé investice.

Neúčelová hypotéka

Klient neuvádí, na co peníze použije. Tento druh hypotéky je znám pod pojmem Americká hypotéka. Její výhodou je, že použití peněz není nijak omezeno. Určitou nevýhodou může být, že Americké hypotéky jsou často méně výhodně, než účelové úvěry.

Zpětná hypotéka

Speciální forma bezúčelového úvěru, kterou může získat člověk, jenž vlastní nemovitost. Princip je založený na tom, že majitel nemovitosti dostane jednorázovou částku nebo pravidelnou rentu. Nemovitost funguje jako zajištění hypotéky a zůstává v jeho vlastnictví. Přijaté peníze (zpětná hypotéka) jsou vratné po jeho smrti, odstěhování nebo po prodeji dané zástavy. Klient tedy vlastně dostává na nemovitost bezúčelový úvěr. Tato forma úvěru většinou míří na seniory.

Předhypoteční úvěr

Tento druh úvěru je poskytován na nemovitosti, u kterých zatím nemůže klient poskytnout zástavní právo. Většinou je poskytován na omezenou překlenovací dobu. Příkladem může být plánovaný nákup družstevního bytu s převodem do osobního vlastnictví.

Výše uvedené varianty patří mezi nejčastější druhy hypoték. Ovšem můžete se setkat i s dalšími, spíše minoritními, produkty.

2

Hypotéka podle způsobu splácení

Existují 3 základní způsoby splácení hypotečního úvěru:

  • Anuitní – jedná se o nejoblíbenější formu splátek, jelikož jsou každý měsíc stejné. Jedinou proměnnou je poměr jistiny a úroků.

  • Progresivní – výše měsíčních splátek se postupně zvyšuje. Tato forma je výhodná pro klienty, jenž mají nízké příjmy a vědí, že jim budou postupně růst.

  • Degresivní – opačný případ Progresivního splácení. Ze začátku se splácí větší měsíční splátky, které postupně klesají. Výhodné pro dlužníky, jenž mají vysoké příjmy a počítají s jejich postupným poklesem.

3

Hypoteční úvěr podle požadovaných podkladů

U hypotéky je vždy požadováno zajištění nemovitostí. Proto nikoho nepřekvapí, že musí doložit vlastnictví nemovitosti určené k zástavě. Ať již současné nebo plánované (při nákupu nemovitosti z hypotéky). Ovšem hypotéky jde rozdělit i takto:

  • S požadavkem na doložení příjmu – většina společností poskytujících hypotéku požaduje, aby zájemce doložil pravidelné příjmy.

  • Bez doložení příjmu – u těchto hypoték není nutné dokládat příjmy. Často jsou znevýhodněné úrokovou sazbou a/nebo poměrem hodnoty úvěru a zástavy.

4

Hypotéky podle procentuální výše úvěru v poměru k zástavě

Klient může obdržet úvěr ve výši určitého procenta hodnoty nemovitosti, kterou dává poskytovateli úvěru do zástavy. Varianty jsou v podstatě 2:

  • 50 – 90 % hodnoty nemovitosti – běžná varianta, přičemž čímž rizikovější úvěr, tím může být procento nižší.

  • 100 % hodnoty nemovitosti – méně častá varianta. Poskytovatelé preferují, aby klient investoval část vlastních peněz.

varuje

Spořivec varuje

Vždy si porovnejte jednotlivé nabídky hypotečních úvěrů podle toho, kolik procent hodnoty zastavované nemovitosti vám bude poskytnuto jako úvěr. Některé společnosti mají fixně nastaveno, že poskytují pouze 50 % nebo 70 %, nezávisle na hodnotě nemovitosti a příjmech klienta. Pokud potřebujete více, je nutné se podívat jinde a zbytečně neztrácet čas!