Osobní bankrot a oddlužení

Oddlužení je finančním pojmem, s nímž se současná společnost setkává stále častěji. Mnohdy pod výstižným názvem „osobní bankrot“. Nejrychlejší formulace pro vysvětlení významu těchto slov je pravděpodobně následovná – řešení tíživé finanční situace dle příslušných stanov zákona s přihlédnutím k sociálním aspektům. V horizontu pěti let se můžete oprostit od dluhů a začít se zcela novým štítem bez jediného peněžního závazku.

Pro koho je oddlužení vhodné?

Primární skupinou jsou běžní občané, tedy fyzické osoby. Aktuálně jsou dveře k takové očistě otevřeny ještě dalším subjektům.

 • Manželské páry – Při žádosti o návrh na oddlužení jsou předkládány potřebné dokumenty od obou manželů.

 • Fyzické osoby samostatně výdělečné činné – Oddlužení se může týkat pohledávek, jež nebyly plně uspokojeny v rámci insolvenčního řízení. V opačném případě musí s osobním bankrotem souhlasit věřitelé.

Oddlužení se z principu věci a především ze zákona netýká právnických osob.

Co vede k oddlužení?

Jsou to finanční dluhy, které přerůstají z klasických závazků do vyšších sfér a konkrétní osoba není schopna plnit své platební povinnosti. Nejtypičtějším příkladem je určitě přeplácení půjčky další půjčkou, jejíž výše nezadržitelným tempem narůstá.

Obvykle stačí jedno špatné životní rozhodnutí, nevhodný propočet peněžních rezerv a ocitáte se v situaci, na níž se nabalují vysoké dluhy, vymahači pohledávek a exekutoři. Nově to může být i nesprávně zvolené podnikatelské rozhodnutí.

Z těchto problémů vede pouze jedna jediná cesta, kterou je oddlužení. Už po podání návrhu na osobní bankrot budete dle insolvenčního zákona chráněni právě před inkasními agenturami a podobnými institucemi.

Jak probíhá osobní bankrot?

Cena za finanční očištění je spojena s patřičnými podmínkami, jež naplňuje a dodržuje každý žadatel. Musíte být schopni uhradit alespoň 30% z celkových závazků, zbývající část vám bude dle zákona odpuštěna.

Tato jednoduchá formulace má samozřejmě určité předpoklady.

 • Minimálně dva věřitelé

 • Neuhrazené peněžní závazky 30 dnů po lhůtě splatnosti

 • Nedostatek finančních prostředků na splácení dluhů

 • Hrozící či skutečné riziko úpadku

Dvě řešení dle insolvenčního zákona

Jestliže splňujete výše uvedené podmínky oddlužení, nabízí se dvě cesty vedoucí k osobnímu bankrotu.

 • Splátkový kalendář – Pakliže máte dostatečně velký příjem, bude vám vypočítána pravidelná měsíční splátka, jíž budete odvádět na uhrazení minimální hodnoty 30 % z celkových dluhů. Do výpočtu jsou započítávány všechny příjmy a vy se musíte smířit s několikaletým životním minimem.

 • Prodej majetku – Vlastníte-li majetek, na nějž si dělají nárok exekutoři, dojde k jeho prodeji a bude uhrazena větší část závazku. Zbytek je opět dopočítáván z pravidelného příjmu.

Dokumenty potřebné k návrhu na oddlužení

Tím nejzásadnějším krokem k úspěšnému oddlužení je samozřejmě podnět, respektive návrh na osobní bankrot. Ten má určitou předepsanou podobu, včetně důležitých příloh. Základem všeho je vyplnění správného formuláře, jež zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti. K němu je třeba doložit následující.

 • Údaje o příjmech za poslední tři roky

 • Předpokládané příjmy v horizontu budoucích pěti let

 • Osobní informace dlužníka, popřípadě osoby, která jej bude zastupovat

 • Soupis veškerého majetku

 • Seznam všech závazků a pohledávek

 • Souhlasy nezajištěných věřitelů

 

tip

Spořivcův tip

V okamžiku, kdy naplníte povinnosti zákona a bude-li vám soudem schválen návrh na oddlužení, získáte příslušné vyrozumění a případný splátkový kalendář. Po pětiletém odříkání pak můžete začít s čistým štítem bez jakýchkoliv peněžních dluhů.