Ušetřete na povinném ručení

Povinné ručení je pojmem, s nímž přichází do styku nejčastěji majitelé dopravních prostředků. Zákonem vyžadovaná povinnost týkající se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojištění, které je vázáno zákonem č. 168/1999 Sb. a bez něhož nemůže na silniční komunikace vyrazit žádný řidič.

V okamžiku, kdy chcete vlastnit vozidlo s technickým průkazem a poznávacími značkami, musíte u vámi zvolené pojišťovací společnosti uzavřít smlouvu na povinné ručení.

Srovnání povinného ručení

Pravděpodobně každý řidič touží po ekonomicky dostupném a zároveň plnohodnotném povinném ručení, které ho ochrání za všech okolností. Cena takové služby se povětšinou odvíjí nejenom od vašich osobních zkušeností s řízením dopravních prostředků. Jsou to hlavně technické parametry vozu rozhodující o mnohém – staří, objem, účel užití, apod.

Pakliže nechcete, ba dokonce nemáte čas, obcházet velké či malé pojišťovny s prosbou o vytvoření aktuální nabídky, jež musíte následně důkladně a pracně porovnávat, existuje praktické řešení.

Je jím srovnání povinného ručení, kde na základě několika vyplněných údajů získáte nabídku hned od několika známých a prověřených pojišťovacích subjektů. Úkon, který zabere jen několik minut a s pomocí něhož budete schopni vše potřebné vyřídit online, bez nutnosti návštěvy konkrétní pobočky.

Využijte níže uvedený formulář k porovnání povinného ručení pro váš vůz.

 

 

K čemu slouží pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?

Jak již název do značné míry prozrazuje, je primárním úkolem povinného ručení ochránit především majetek a zdraví druhých osob, jež můžete poškodit při provozování vozidla. Ať už jsou to ostatní členové silničního provozu či jiné osoby při vzniklé dopravní nehodě.

Na zřetel musíte brát fakt, že tento model pojištění v žádném případě nehradí škody na vašem vlastním vozu. K tomu se využívá přidružená služba s označením havarijní pojištění.

Doklady k povinnému ručení

Při vyřizování pojistky obdržíte dva důležité dokumenty, z toho jeden z nich je třeba vozit neustále při sobě.

  • Pojistná smlouva – Stanovuje začátek pojištění vozidla, včetně pojistného plnění a rozsahu způsobených škod.

  • Zelená karta – Mezinárodně uznávaný doklad, s nímž při silniční kontrole prokážete existenci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Povinné ručení

Co kryje povinné ručení?

Zkráceně a obecně kryje škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob. V této základní definici se skrývá hned několik případů a situací, k nimž může dojít, a které budou hrazeny z vaší pojistky.

  • Poškození lidského zdraví, trvalé následky a usmrcení

  • Zničení vozidla, dopravní značky či jakéhokoliv jiného majetku

  • Ušlý zisk na straně poškozeného

  • Právní náhrady

V nabídkách mnohých pojišťovacích společností se lze setkat i s přidruženými položkami, které jsou zdarma nebo za příplatek a ochrání vaše finance – střet ze zvěří, odtah po nehodě, zapůjčení náhradního vozidla, vyřízení škody a další.

Nedílnou součástí kvalitního povinného ručení je profesionální asistenční služba s nepřetržitým provozem, kde vám kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pomohou vyřešit nastalou dopravní situaci.

Limity plnění

Jedním ze zásadních parametrů při podpisu pojistné smlouvy je limit plnění, respektive škoda, jež za vás bude hrazena při způsobení dopravní nehody. Tyto hodnoty jsou do značné míry regulovány zákonem, minimálně co se nejnižší hranice 35 mil. korun týče. V případě zájmu však můžete využít plnění atakující hranici 100 mil. korun.